Ostrzeżenia dla podróżnych na luty 2011

Ostrzeżenia dla podróżnych – luty 2011.

 

2011.02.23

Iran – ostrzeżenie przed zamieszkami

Z powodu pojawiającego się ryzyka ulicznych demonstracji o podłożu politycznym, mimo ich dotychczas ograniczonego zasięgu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca przy podróżach do Iranu zachowanie wzmożonej ostrożności w miejscach zgromadzeń publicznych – w szczególności w dużych ośrodkach miejskich – a także bezwzględne powstrzymanie się od fotografowania lub filmowania ewentualnych zgromadzeń.

2011.02.22

Ostrzeżenie MSZ w związku z sytuacją w Libii – aktualizacja

W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa na całym terenie Libii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od wyjazdów do tego kraju. Obywatelom polskim znajdującym się Libii zaleca się unikanie miejsc zgromadzeń i manifestacji oraz odradza się opuszczanie miejsca zamieszkania bez koniecznej potrzeby. Osobom, które mogą w bezpieczny sposób opuścić teren Libii dostępnymi lotami, zaleca się wyjazd z kraju.

2011.02.19

Libia – ostrzeżenie przed zamieszkami

W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa na całym terenie Libii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od wyjazdów do tego kraju. Obywatelom polskim znajdującym się Libii zaleca się unikanie miejsc zgromadzeń i manifestacji oraz odradza się opuszczanie miejsca zamieszkania bez koniecznej potrzeby. Osobom, które mogą w bezpieczny sposób opuścić teren Libii dostępnymi liniowymi połączeniami lotniczymi, zaleca się wyjazd z kraju.

2011.02.21

Komunikat MSZ dotyczący sytuacji w Egipcie

W związku z rozwojem wydarzeń w Egipcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje w aktualnej sytuacji za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli wznowienie wyjazdów zorganizowanych grup turystów z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym. Ministerstwo odradza w dalszym ciągu podróże do dużych ośrodków miejskich (Kair, Aleksandria, Suez), a także wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe, w tym wycieczki fakultatywne poza ośrodki turystyczne.

2011.02.19

Bahrajn – ostrzeżenie przed zamieszkami

W związku z napiętą sytuacją wewnętrzną oraz możliwością eskalacji rozruchów w Królestwie Bahrajnu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim podróże to tego kraju do czasu ustabilizowania się sytuacji.

2011.02.18

Maroko – ostrzeżenie przed zamieszkami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że aktualna sytuacja panująca w Maroku jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu obywateli polskich. Według zapowiedzi medialnych, na 20 lutego br. planowane są jednak demonstracje w Rabacie i Casablance, o trudnym do przewidzenia charakterze i rozmiarze. W związku z powyższym zaleca się polskim obywatelom przebywającym w Maroku zachowanie ostrożności, unikanie ewentualnych manifestacji i tłumnych zgromadzeń oraz śledzenie bieżących informacji mediów i Ministerstwa.

2011.02.17

Libia – ostrzeżenie przed zamieszkami

W związku z zapowiadanymi manifestacjami ulicznymi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Libii ograniczenie do niezbędnego minimum poruszania się po libijskich miastach w dniach demonstracji oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

2011.02.15

Algieria – ostrzeżenie przed zamieszkami

W związku z możliwością wystąpienia manifestacji w większych ośrodkach miejskich w północnej Algierii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim udającym się do Algierii zachowanie ostrożności przy poruszaniu się po kraju i stosowanie się do poleceń miejscowych służb bezpieczeństwa.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może być podstawą żadnych roszczeń.

2011.02.15

Jemen – ostrzeżenia przed zamieszkami

W związku z utrzymującą się napiętą sytuacją wewnętrzną w Republice Jemeńskiej, która dodatkowo uległa pogorszeniu z uwagi na narastające niezadowolenie społeczne wywołane wydarzeniami w Egipcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży do tego kraju z powodu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa cudzoziemców. Obywatelom polskim przebywającym w Jemenie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz unikanie ewentualnych demonstracji i zgromadzeń.

2011.02.05

Algieria – zagrożenie uprowadzeniami obcokrajowców

W związku z wysokim ryzykiem wystąpienia porwań obcokrajowców na południu Algierii, zwłaszcza w okolicach Tamanrasset, Djanet, Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje obywatelom RP powstrzymanie sie od podroży do tego regionu.

2011.02.02

Australia – zagrożenie cyklonem

W związku z cyklonem Yasi, zbliżającym się do wybrzeży stanu Queensland na terenie Związku Australijskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróży w zagrożony region do czasu ustabilizowania się sytuacji meteorologicznej.

Źródło:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolitej Polskiej

Comments are closed.