Ograniczenia prędkości samochodów.

Poniższa tabela przedstawia domyślne ograniczenia prędkości obowiązujące w różnych krajach.

Kraj Obszar zabudowany Samochody i motocykle
Poza obszarem zabudowanym Autostrady
Albania 40 80-90 110
Argentyna 40-60 80-110 100-130
Australia 50-60 100-130 (dawniej bez ograniczenia) 100-110
Austria 50 100 130
Belgia 50 90 120
Brazylia 40-70 80-110 80-120
Bułgaria 50 90 (80 motocylke) 130 (100 motocykle)
Chiny 40-60 60-80 100-120
Chorwacja 50 90-110 130
Cypr 50 80 100
Czechy 50 90

130 (drogi ekspresowe)

80 (drogi ekspresowe w obszarze zabudowanym)

130

80 (autostrady w obszarze zabudowanym)

Dania 50 80 110-130
Estonia 50 90-110
Filipiny 80 80-120
Finlandia 40-50 100

80 (w zimie)

120

(100 lub mniej w zimie)

Francja 50 90 (80 na deszczu)

110 (100 na deszczu)-drogi ekspresowe

130 (110 na deszczu)
Gibraltar 30-50
Grecja 50 90 (70 motocykle) 130 (90 motocykle)
Grenlandia 50 80
Hiszpania 50 90 (drogi jednojezdniowe bez pobocza)

100 (drogi jednojezdniowe z poboczem)

120
Holandia 50 80-100 80-120
Hongkong 50 50-70 70-110
Indie 50 100 80
Indonezja 30-60 60-80 80-140
Iran 50 70-110 70-120
Irlandia 30-50 80-100 (wszystkie ograniczenia są oznakowane) 120
Islandia 50 90 90 (brak typowych autostrad)
Izrael 50 80-90 110
Japonia 40-60 50-60 60-100
Kanada 30-70 60-90 100 (110 w kilku prowincjach)
Korea Południowa 30-80 60-80 80-120
Liechtenstein 50 80
Litwa 50 70-90 130

(110 d 1 listopada do 1 kwietnia)

Luksemburg 50 90 130
Łotwa 50 90 90
Malezja 40-60 70-90 110
Malta 35-50 70-80
Meksyk 30-70 80-110 100-110
Niemcy 50 100 brak ograniczenia (zalecane 130 oznaczone niebieskim znakiem, na wielu sekcjach autostrad ograniczenia od 80 do 140)
Norwegia 50 80-90 90-100
Nowa Zelandia 50 100 100
Peru 50 60-100 brak ograniczenia
Polska 50 (godz.5-23)

60 (godz. 23-5)

90 – drogi jednojezdniowe

100 – drogi dwujezdniowe i ekspresowe jednojezdniowe

110 – drogi ekspresowe dwujezdniowe

130
Portugalia 50 90-100 120
Republika Chińska 40-60 50-80 100-110
Republika Południowej Afryki 60 80-100 120
Rosja 60 90-110 110
Rumunia 60 90-100 130
Serbia 60 80-100 120
Singapur 50 80-90 90
Słowacja 50 90-130 130
Słowenia 50 90-100 130
Stany Zjednoczone 25-70 (15-45 mph) 90-120 (55-75 mph) 90-130 (55-80 mph)
Szwajcaria 50 80-100 120
Szwecja 30-50 70-110 110-120
Turcja 50 90 (70 motocykle) 120 (80 motocykle)
Ukraina 60 90 110 (na drogach dwujezdniowych) 130
Wenezuela 50 80-120 brak ograniczenia
Węgry 50 90-110 130
Wielka Brytania 50 (30 mph) 100-115 (60-70 mph) 115 (70 mph)
Włochy 50 90-110 130
Wyspy Alandzkie (Finlandia) 50 70-90
Wyspy Owcze 50 80
Zimbabwe 60 80-120 80-120

Comments are closed.